Hvad gør du, når nogen, du holder af, sårer dig ...?

Hvad skal du gøre, når du bliver ramt på din sårbarhed af mennesker, som står dig nært - eksempelvis kæresten, ægtefællen, din mor, far eller gode ven? Det kan være, at der i en bestemt situation blev sagt ting, som sårede dig. Det kan være, at en bestemt person ikke var der eller lyttede, da du havde aller mest brug for det osv.

Meget typisk er det sådan,  at man mest af alt er tilbøjelig til at blive såret af mennesker, der netop står een nært, fordi man har investeret store følelser i disse relationer.  Derfor betyder det langt mere og rammer langt hårdere, når nogen, man elsker, gør een ked af det, end hvis perifere mennesker i hverdagen gør det samme.

Stop op og tænk
Såfremt forholdet til et det pågældende menneske i øvrigt er sundt og kærligt, er chancerne for, at det, man oplever, slet ikke sker med den intention at såre. Yderligere er der en god portions chance for, at enten een selv eller den anden person i den givne situation, har misforstået situationen, har antaget noget, har været to forskellige steder - enten mentalt eller fysisk, hvilket kan have gjort, at de krav og forventninger, som man havde til den vedkommendes reaktion, ageren, respons  eller adfærd ikke blev indfriet, fordi man i situationen ikke “sendte på samme frekvens”. Så inden man lader sine følelser eskalere, så bør man stoppe op og overveje, om man måske lader følelserne tage overhånd.

At turde at konfrontere
Jeg oplever, at det oftest er sådan, at hvis et menneske, man holder af, siger noget, der gør een ked af det og man vælger at konfrontere ham eller hende med dette, så vil vedkommende langt de fleste tilfælde udvise imødekommenhed og man vil have en god snak om situationen. Med største sandsynlighed vil begge parter komme videre i relationen lidt stærkere end før. Men det kræver naturligvis, at man har mod til at konfrontere vedkommende. Derefter er måden, hvorpå man vælger at konfrontere vedkommende selvfølgelig altafgørende for, hvordan begge parter kommer videre.


Hvordan får du det sagt?
Først og fremmest skal du huske på, at det at være blevet såret ikke giver dig nogen som helst rettigheder udover retten til at føle dig såret! Det lyder hårdt, men sådan er det.

Når følelserne vælter rundt i din krop og du føler, at nu må du agere for ellers kan du ikke være i din krop, så skal du gøre noget. Jeg synes altid, at man skal gøre noget i en sådan situation.

Du skal trække vejret dybt og finde ud af, hvad der skete. Dette bør du gøre af mange forskellige årsager såsom at finde svar, søge trøst, få det bedre eller blot få vished om, hvorvidt det menneske, som du måske normalt har et kærligt forhold til, virkelig har såret dig bevidst … og eventuelt hvorfor.

Hvis nogen har gjort dig ked af det, så skal du vide, at du i den situation aktivt kan træffe et af følgende to valg:

1. Reager på din følelse og slå hjernen fra!

Helt klassisk kan du vælge at lide, holde din ked-af-det-hed for dig selv i alt for lang tid, gå og ruge over det indtil det fylder så meget at du begynder at sætte spørgsmål til selve relationen. Herefter vil du typisk begynde at finde alle mulige fejl ved vedkommende, som du mener er nødvendige at  forholde ham eller hende. Du vil være tilbøjelig til at samle på dårlige historier om ham eller hende eller selve relationen og hernæst vil du "overfalde" vedkommende næste gang, I ses eller tales ved.

Når du gør det lader du følelserne få frit spil. Det betyder med stor sandsynlighed, at du har opbygget en lyst til at “give igen” og såre vedkommende SÅ ondt, at “de-så-kan-lære-det, kan-de”. Du vil give så mange eksempler på, hvorfor du er i din gode ret til at (overreagere) (af-)reagere. Herefter vil du sandsynligvis fortsætte med at tordne frem og hvis modparten afværger de mange “slag”, vil du eventuelt beskylde ham eller hende for at være en “forklar-mig-røv”. Du vil måske have lyst til at give igen og forbeholde sig retten til ikke at være modtagelig for nogen former for forsøg på at “komme igen”. Med andre ord; begge parter vil være fastlåste og det vil ikke gavne nogen. Det kan godt være, at du kortvarigt vil føle en tilfredsstillelse, men på sigt vil du sandsynligvis have ødelagt langt mere end du i situationen mente at have opnået.

2. Vær konstruktiv og åben for, at du kan have taget fejl!
Lad solen gå en omgang og giv dig selv ro til at tænke over situationen. Husk at med tanken kan man styre en følelse og ikke omvendt. Tænk over, hvad der skete og opsøg herefter den pågældende person og fortæl, hvordan du opfattede situationen, at du blev ked af det og hvorfor. Vær saglig og ikke fordømmende og fremfor alt - antag intet!

Stil spørgsmål for at få svar og vær’ mere lyttende end talende. Vær oprigtigt interesseret i og prøv at forsøg at forstå vedkommendes udsagn, opførsel eller manglende respons. DU skal også være forberedt på, at den energi, DU har brugt på være ked af det, muligvis har været helt omsonst og helt unødvendig - og DU skal derfor være villig til at slippe det. Vær' lettet, hvis det hele viser sig at bunde i misforståelser og vær åben over for, at dine omgivelser ikke altid kan indfri dine forventninger. Hvis de holder af dig, vil de gøre sit bedste.

Sårede følelser, misforståelser, uenigheder og konflikter er i sig selv en naturlig og sund del af en relation - især fordi vi er forskellige både i forhold til behov, interesser, adfærd og følelser. Det er aldrig mængden af konflikter, der definerer, hvor fin en relation, du har, men måden, hvorpå du og I sammen vælger at håndtere de opståede konflikter på.

Så hvis dine følelser blev såret og du var i tvivl - så spørg!