Kære kvinde - elsk din mand og lad ham elske dig på sin måde

Er du en af de kvinder, der kæmper for ligestilling og for, at alle mænd inklusive din egen skal være lige som dig og alle andre kvinder? Så har du kastet dig ud i en kamp, du ikke kan vinde. For nok er vi alle unikke individer, der skal omfattes af de samme rettigheder i samfundet men i parforholdet og i relationer mellem de to køn, er vi opdelte i to hovedgrupper: mænd og kvinder. 

Elsker mænd og kvinder forskelligt?

Svaret er simpelt ”ja”.

De fleste af os har naturligvis enten læst eller hørt om John Gray's udlægning om, at mænd og kvinder i overført betydning stammer fra to vidt forskellige planeter. Det er stadig morsomt og har fortsat sin rigtighed. Mænd og kvinder er forskellige, så ”learn to love it”.

Eftersom mænd og kvinder er forskellige, så elsker vi også forskelligt. Det skal vi lære udenad og vi skal lære at elske det faktum, at det er sådan.

Jeg hører ofte kvinder kritisere sin bedre halvdels manglende evne til forstå de behov, hun har og hans manglende evne til at tale om hans. I det hele taget har kvinder generelt et stort behov for at kritisere mænd for ikke at kunne eller ville tale om sine følelser. Kvinders konklusion er ofte, at manden ikke er i stand til ”connecte” følelsesmæsigt.

Men faktum er, at mænd er meget følende og meget påvirket at de følelser, der rammer ham, faktisk i langt højere grad end kvinder.

Der er foretaget studier, der viser, at drengebørn langt hurtigere bliver følelsesmæssigt påvirket af babygråd end piger. Studier viser, at drenge producerer flere stresshormoner end piger, når de blev udsat for netop babygråd. Undersøgelser viser også, at drengebørn er mere skrøbelige både følelsesmæssigt og medicinsk, bliver nemmere stressede og kede af det og har langt sværre ved at falde ned igen. I tilfælde, hvor børn er udsat for ekstrem mangel på omsorg og kærlighed, er drenge ligeledes i højere grad mere følelsesmæssigt sårbare end piger. 

Professor i Neurologi ved University of Pennsylvania, Ruben Gur siger at ligesom mænd og kvinders kroppe er forskellige, er deres hjerner også forskellige. De tænker forskelligt, reagerer forskelligt og elsker forskelligt. Det er et spørgsmål om, hvordan mænd og kvinder er skruet sammen og ikke hvad vi lærer at gøre.

Mænd og kvinder er programmerede til at handle forskelligt i situationer, som er følelsesmæssigt tilspidsede. Mænds instinkter i forlængelse af følelsesmæssige stress-situationer gør, at han i sådanne situationer ofte lukker ned, da han ikke ønsker, at situationen eskalerer. Han stopper med at tale – netop som kvindens programmering, som er helt anderledes, giver hende lyst til at tale.

Rent fysiologisk tager det længere tid for end mands blodtryk og immunsystem at vende tilbage til det normale efter, at de følelsemæssige bølger er gået højt end det gør for en kvinde.
Det er også en dokumenteret kendsgerning, at ældre mænd er langt mere tilbøjelige til at dø efter at have mistet sin partner end det er for ældre kvinder.  

Sådanne resultater peger ironisk nok på, at alle disse ufølsomme mænd faktisk er mere reaktive over for følelser end kvinder, da de er genetisk programmerede til at undgå følelsesmæssige konfrontationer.

De klassiske misforståelser

Vi har nu slået fast, at mænd ikke er ufølsomme væsener, men at de biologisk forsøger at undgå belastende følelsesmæssige situationer, fordi de fysiologisk er mere belastet af dem.
Dét ikke at tale om følelser er ikke ensbetydende med ”ikke at føle”, men for mænd er det langt mere relevant og en langt større præference at fokusere på evner og handlinger. 

Mænd værdsætter at blive anerkendt for sine evner og handlinger og hader at blive ignoreret eller kritiseret for dem. Mens kvinder værdsætter at tale om sine følelser og blive anerkendt og forstået. 

Mænd kan lide at løse problemer alene, men kvinder kan lide at løse problemer sammen og som et team. Oftest er mandens og kvindens mål det samme, men vejen dertil meget forskellig.

Hvis mænd forsøger at løse et problem og pludselig får uopfordret assistance fra kvinden, opfatter de det som en undergravning af deres indsats, vilje og evne. Hvorimod kvinden værdsætter at få hjælp – helst uden at bede om den (kvinder elsker gættelege) og bliver såret, føler sig overset og ignorerede, hvis de ikke får uopfordret assistance fra manden. Mænd vil altså gerne have deres evner og løsninger værdsat; kvinder vil gerne have deres følelser og hjælp værdsat og dette er nogle af de klassiske årsager til misforståelser mellem manden og kvinden.

Din mand værdsætter dig men forstår dig ikke 

Sommetider hører jeg kvinder beskrive sit forhold til deres mand som følelsesmæssigt distanceret, fordi manden aldrig lukker op og har lyst til at tale om sit indre univers. Men når de så beskriver deres forhold til manden i øvrigt, hører jeg tit om forhold og indbyrdes relationer, der beskriver kærlige mænd, som  værdsætter og forguder sin kvinde og passer på hende. 

Denne biologiske Venus-Mars-dynamik er, selvom vi også kan grine af den til tider, også kendetegnende for andre relationer mellem mænd og kvinder, så som søster-bror relationer, far-datter relationer samt arbejdsmæssige relationer mellem mænd og kvinder.

Som kvinde må man acceptere, at mens vi som kvinder finder det naturligt og ønskeligt at  invitere vores mænd ind i vores indre følelsesmæssige univers, så er det for mændene det stik modsatte.

Mænd er i sind krigere. Deres fornemmeste opgave er at beskytte sin kvinde, sin familie og sig selv. De har ikke brug for at få evalueret sine følelser eller få dem anerkendt eller forstået. Hvis viden er magt, hvad vil så være mere magtfuldt end at kende en persons indre følelser? Mænd har ikke brug for at gøre sig selv sårbare på den måde.

Kvinder måler ofte graden af kærlighed og udviklingen i parforholdet i kommunikationen af følelser – altså i ord mens mandens kærlighed i højere grad er udtrykt i pålidelighed, opmærksomhed, fysiske handlinger og interaktion osv.

En mand behøver ikke at forstå sin kvinde for at elske og værdsætte hende. De biologiske og faktuelle forskelle, der er mellem manden og kvinden skal vi lære at holde af og elske. Forskelligheder skaber mystik, som skaber fascination. Det er jo det, vi gerne vil have. Kønnets mysterier udtrykker og viser kærligheden forskelligt.

Forståelse vs. værdsættelse

Når jeg som kvinde spørger mig selv, hvad jeg helst vill have, er jeg ikke i tvivl. Vil jeg have en mand, som forstår mig eller en mand, som værdsætter mig?

Min mand forstår bestemt ikke mig altid, men det gør mine veninder. Min mand værdsætter min måde at se verden på, selvom den ikke ligner hans. Han følger med stor interesse mine handlinger her i livet, selvom han samtidigt undres over dem. For det meste er han nysgerrig og interesseret men frem for alt respekterer han mig og støtter mig i det meste, jeg finder på. Han er langt bedre til det end jeg er – fordi jeg er kvinde.

De venskaber, jeg har med mine veninder, bygger i høj grad på forståelse og følelsen af, at være fra ”samme klan”, hvorimod den kærlighed, jeg deler med min mand i højere grad bygger på værdsættelse og fascination.

Så til jer kvinder derude, stop op – elsk din følsomme mand og lad ham elske dig på sin måde! 

Er du en af de kvinder, der kæmper for ligestilling og for, at alle mænd inklusive din egen skal være lige som dig og alle andre kvinder? Så har du kastet dig ud i en kamp, du ikke kan vinde. For nok er vi alle unikke individer, der skal omfattes af de samme rettigheder i samfundet men i parforholdet og i relationer mellem de to køn, er vi opdelte i to hovedgrupper: mænd og kvinder. 

Elsker mænd og kvinder forskelligt?

Svaret er simpelt ”ja”.

De fleste af os har naturligvis enten læst eller hørt om John Gray's udlægning om, at mænd og kvinder i overført betydning stammer fra to vidt forskellige planeter. Det er stadig morsomt og har fortsat sin rigtighed. Mænd og kvinder er forskellige, så ”learn to love it”.
Eftersom mænd og kvinder er forskellige, så elsker vi også forskelligt. Det skal vi lære udenad og vi skal lære at elske det faktum, at det er sådan.

Jeg hører ofte kvinder kritisere sin bedre halvdels manglende evne til forstå de behov, hun har og hans manglende evne til at tale om hans. I det hele taget har kvinder generelt et stort behov for at kritisere mænd for ikke at kunne eller ville tale om sine følelser. Kvinders konklusion er ofte, at manden ikke er i stand til ”connecte” følelsesmæsigt.

Men faktum er, at mænd er meget følende og meget påvirket at de følelser, der rammer ham, faktisk i langt højere grad end kvinder.

Der er foretaget studier, der viser, at drengebørn langt hurtigere bliver følelsesmæssigt påvirket af babygråd end piger. Studier viser, at drenge producerer flere stresshormoner end piger, når de blev udsat for netop babygråd. Undersøgelser viser også, at drengebørn er mere skrøbelige både følelsesmæssigt og medicinsk, bliver nemmere stressede og kede af det og har langt sværre ved at falde ned igen. I tilfælde, hvor børn er udsat for ekstrem mangel på omsorg og kærlighed, er drenge ligeledes i højere grad mere følelsesmæssigt sårbare end piger. 

Professor i Neurologi ved University of Pennsylvania, Ruben Gur siger at ligesom mænd og kvinders kroppe er forskellige, er deres hjerner også forskellige. De tænker forskelligt, reagerer forskelligt og elsker forskelligt. Det er et spørgsmål om, hvordan mænd og kvinder er skruet sammen og ikke hvad vi lærer at gøre.

Mænd og kvinder er programmerede til at handle forskelligt i situationer, som er følelsesmæssigt tilspidsede. Mænds instinkter i forlængelse af følelsesmæssige stress-situationer gør, at han i sådanne situationer ofte lukker ned, da han ikke ønsker, at situationen eskalerer. Han stopper med at tale – netop som kvindens programmering, som er helt anderledes, giver hende lyst til at tale.

Rent fysiologisk tager det længere tid for end mands blodtryk og immunsystem at vende tilbage til det normale efter, at de følelsemæssige bølger er gået højt end det gør for en kvinde.
Det er også en dokumenteret kendsgerning, at ældre mænd er langt mere tilbøjelige til at dø efter at have mistet sin partner end det er for ældre kvinder.  

Sådanne resultater peger ironisk nok på, at alle disse ufølsomme mænd faktisk er mere reaktive over for følelser end kvinder, da de er genetisk programmerede til at undgå følelsesmæssige konfrontationer.

De klassiske misforståelser

Vi har nu slået fast, at mænd ikke er ufølsomme væsener, men at de biologisk forsøger at undgå belastende følelsesmæssige situationer, fordi de fysiologisk er mere belastet af dem.
Dét ikke at tale om følelser er ikke ensbetydende med ”ikke at føle”, men for mænd er det langt mere relevant og en langt større præference at fokusere på evner og handlinger. 

Mænd værdsætter at blive anerkendt for sine evner og handlinger og hader at blive ignoreret eller kritiseret for dem. Mens kvinder værdsætter at tale om sine følelser og blive anerkendt og forstået. 

Mænd kan lide at løse problemer alene, men kvinder kan lide at løse problemer sammen og som et team. Oftest er mandens og kvindens mål det samme, men vejen dertil meget forskellig.

Hvis mænd forsøger at løse et problem og pludselig får uopfordret assistance fra kvinden, opfatter de det som en undergravning af deres indsats, vilje og evne. Hvorimod kvinden værdsætter at få hjælp – helst uden at bede om den (kvinder elsker gættelege) og bliver såret, føler sig overset og ignorerede, hvis de ikke får uopfordret assistance fra manden. Mænd vil altså gerne have deres evner og løsninger værdsat; kvinder vil gerne have deres følelser og hjælp værdsat og dette er nogle af de klassiske årsager til misforståelser mellem manden og kvinden.

Din mand værdsætter dig men forstår dig ikke 

Sommetider hører jeg kvinder beskrive sit forhold til deres mand som følelsesmæssigt distanceret, fordi manden aldrig lukker op og har lyst til at tale om sit indre univers. Men når de så beskriver deres forhold til manden i øvrigt, hører jeg tit om forhold og indbyrdes relationer, der beskriver kærlige mænd, som  værdsætter og forguder sin kvinde og passer på hende. 

Denne biologiske Venus-Mars-dynamik er, selvom vi også kan grine af den til tider, også kendetegnende for andre relationer mellem mænd og kvinder, så som søster-bror relationer, far-datter relationer samt arbejdsmæssige relationer mellem mænd og kvinder.

Som kvinde må man acceptere, at mens vi som kvinder finder det naturligt og ønskeligt at  invitere vores mænd ind i vores indre følelsesmæssige univers, så er det for mændene det stik modsatte.

Mænd er i sind krigere. Deres fornemmeste opgave er at beskytte sin kvinde, sin familie og sig selv. De har ikke brug for at få evalueret sine følelser eller få dem anerkendt eller forstået. Hvis viden er magt, hvad vil så være mere magtfuldt end at kende en persons indre følelser? Mænd har ikke brug for at gøre sig selv sårbare på den måde.

Kvinder måler ofte graden af kærlighed og udviklingen i parforholdet i kommunikationen af følelser – altså i ord mens mandens kærlighed i højere grad er udtrykt i pålidelighed, opmærksomhed, fysiske handlinger og interaktion osv.

En mand behøver ikke at forstå sin kvinde for at elske og værdsætte hende. De biologiske og faktuelle forskelle, der er mellem manden og kvinden skal vi lære at holde af og elske. Forskelligheder skaber mystik, som skaber fascination. Det er jo det, vi gerne vil have. Kønnets mysterier udtrykker og viser kærligheden forskelligt.

Forståelses-versus-værdsættelse

Når jeg som kvinde spørger mig selv, hvad jeg helst vill have, er jeg ikke i tvivl. Vil jeg have en mand, som forstår mig eller en mand, som værdsætter mig?

Min mand forstår bestemt ikke mig altid, men det gør mine veninder. Min mand værdsætter min måde at se verden på, selvom den ikke ligner hans. Han følger med stor interesse mine handlinger her i livet, selvom han samtidigt undres over dem. For det meste er han nysgerrig og interesseret men frem for alt respekterer han mig og støtter mig i det meste, jeg finder på. Han er langt bedre til det end jeg er – fordi jeg er kvinde.

De venskaber, jeg har med mine veninder, bygger i høj grad på forståelse og følelsen af, at være fra ”samme klan”, hvorimod den kærlighed, jeg deler med min mand i højere grad bygger på værdsættelse og fascination.

Så til jer kvinder derude, stop op – elsk din følsomme mand og lad ham elske dig på sin måde!