Kærlighedslaboratoriet og de 7 principper ♥

For at forstå, hvad der karakteriserer henholdsvis et lykkeligt og ikke lykkeligt ægteskab eller parforhold, påbegyndte den amerikanske professor Dr. John Gottman og hans kollega Robert Levenson helt tilbage i 1970’erne nogle langsigtede studier af par.

 

Kærlighedslaboratoriet

 

Deres mål var at identificere eventuelle mønstre ved udførligt at observere og indsamle data og målinger i et såkaldt “Love Lab” - et kærlighedslaboratorie. Her fulgte de par over tid og analyserede parrenes følelsesmæssige adfærd samt deres psyko-fysiologiske reaktioner i forhold til puls, svedafsondring, ansigtsudtryk osv. De ønskede at se, om der var reelle adfærdsmønstre eller særlige sekvenser af samtale- eller samværsinteraktioner, der kunne adskille lykkelige par fra ulykkelige par.

 

Dr. Gottman og hans kolleger udviklede en matematisk sekventiel analysemetode, som gjorde det muligt at analysere konsekvente sekvenser, der differentierede parrene og som ret hurtigt skulle vise sig at opdele og kendetegne par, som havde et velfungerende parforhold og par som ikke havde et velfungerende parforhold.

 

De udførte herefter forsøg med hundredvis af par, som de satte til at tale om en tilbagevendende konflikt eller problemstilling, som parrene havde svært at nå til enighed omkring. Selve forsøget stod på i et kvarters tid. Gottman og hans folk lænede sig tilbage - målte og observerede parrene og efterfølgende omhyggeligt analyserede videosekvenserne og resultaterne. Herefter lavede de opfølgning på parrene 9 år efter. Deres konklusioner skulle vise sig at gøre dem i stand til at forudse med over 90 % sikkerhed, hvilke af parrene, der stadig ville være sammen og hvilke af parrene, der var gået fra hinanden. 

 

Deres opdagelse var relativ simpel. Forskellen på et lykkeligt og et ikke lykkeligt forhold eller ægteskab viste sig med stor tydelighed at være karakteriseret ved balancen mellem den positive og den negative interaktion under en konfliktløsningssituation. Gottman fandt frem til, at der er et hel specifikt forhold, der gør sig gældende, når “kærligheden skal holde” - “The Magic Ratio". Den går ud på, at der for hver negativ interaktion skal være mindst 5 positive interaktioner under en konflikt. Det indebærer, at der under en konflikt - udover uenighed - er latter, kærlig drilleri, humor og tegn på anerkendelse, accept og respekt for den andens udgangspunkt.

 

De 7 principper

 

Gottmans studier, forskning og observationer over de sidste 43 år er kogt ned til 7 grundprincipper.

 

Ved at mestre disse principper og være opmærksom på disse, er der altså gode chancer for at dit forhold ikke smuldrer. Hvis ikke man i forvejen mestrer de 7 principper, er det aldrig for sent at forsøge at leve efter dem og konstant at søge at udvikle venskabet i sit forhold og selv gøre sit bedste for at være nysgerrig, respektfuld og kærlig.

 

Her følger en super kort intro til de 7 grundprincipper:

 

1. Fælles Grundsyn

“At afstemme og søge enighed om jeres fælles fremtid og vision og fælles historie om hvem I er” 

“At dele en fælles grundtanke omkring det at være et par og det at eventuelt stifte familie”

 

2. Giv plads til livsdrømme

“At skabe en atmosfære, hvor I opmuntrer hinanden til at tale åbent 

og ærligt omkring jeres ønsker, drømme, værdier og overbevisninger”

 

3. Konflikthåndtering

“Lær og forstå, at konflikter er uundgåelige i et forhold og de er sunde og udviklende, når blot de håndteres på den gode måde”

 

4. Positivt Perspektiv

“Tilstedeværelsen af et positivt perspektiv på problemløsning og 

en høj grad af imødekommende - bliv enige om at vejen mod et fælles mål kan være forskellig”. Husk på, at det er sundt at lade din partner have en indflydelse på din måde at se tingene på. Lykkelig par er typisk nogen, som betragter sig selv og sin partner som et team med respekt for hinandens følelser og holdninger.

 

5. Søg mod hinanden

“Vær opmærksom på hinandens behov og forsøg på kontakt og vær responsive overfor hinanden.” 

“Det er de små øjeblikke i hverdagen, som udgør byggestenene i jeres forhold” og som i virkeligheden udvikler romantikken og passionen i forholdet.

 

6. Udtryk kærlige følelser / beundring / gensidig respekt

“At have en høj grad af udtrykte følelser i forhold til beundring og respekt for din partner”

“Fortæl den gode historie om hinanden over for din omverden og udtryk taknemmelighed og respekt over for din partner”

 

7. Kærlighedskort

Bliv ved med at være nysgerrige på hinanden. Over tid udvikler vi os alle, følg med i din partners udvikling og historie. Udvikl et “kærlighedskort” over din partners indre univers, hvor du samler alle relevante oplysninger om din partners favoritfilm, aktuelle stressfaktorer, livsdrømme, største længsel og største frygt.

 

At leve og handle ud fra disse 7 grundprincipper er ikke svært, men kræver konstant fokus fra begge parter. Det der kan være svært, er at nulstille og komme igang, men det er aldrig for sent.

 

Sørg for at skab en anledning til at komme igang med at få den gode dialog med din partner og sikre jer et velfungerende og lykkeligt parforhold.