Hvad kan Vores Liv?

Vores Liv kan skabe håndgribelige resultater, såsom:

- En  mere struktureret og resultatorienteret dialog fremadrettet

- En fælles MasterPlan for såvel det personlige som det fælles liv

- Fælles oplevelser og samtaler, der kan og skal "kilde i maven"

- En større forståelse for hinandens handlinger, motivationer og præferencer

- En "anledning" til at involvere og forpligtige hinanden til at tage fuldt ansvar for sin egen og hinandens lykke

- En livsvarig skabelon til løbende at holde hinanden og jer selv opdaterede på gennem hele livet

Vores Liv's hovedsigte er at være gode sammen - og at man bliver sammmen