Hvad kan Vores Liv ikke?

Hvad kan VL ikke?

Vores Liv et koncept, der ikke tager udgangspunkt i terapi men i videnskab om og forskning i, hvad der skal til for at bevare et sundt og rigt parforhold. Vores Liv handler om coaching, rådgivning, kurser (PREP) og kæreste-ture med indhold (Vores Liv forløb) og henvender sig til par, som har det godt sammen, men som ønsker at få mere ud af sit forhold. Det er en kick-starter til de par, som ønsker at vedligeholde og udvikle, de gode ting, der i sin tid bragte dem sammen. At arbejde med sit forhold via Vores Liv er selvfølgelig ikke et garantibevis for at man bliver sammen for evigt - men ved en tættere dialog, værdiafklaring og forventningsafstemning med hinanden, kan forståelsen for hinanden i bedste fald blive så god, at en evt beslutning om at gå hver til sit, kan være en rigtig beslutning.

Vores Liv handler ikke om at afklare om "vi-passer-sammen-eller-ej".
Men ved at have en klar og tydelig dialog omkring livsværdier, mål, ønsker og drømme, kan sådan en et forløb naturligvis også medføre, at dialogen bliver så klar, at det fremstår meget tydeligt, at man ikke er gearet til fremadrettet at skulle i samme retning.

Er det en falliterklæring?

Nej - det mener jeg ikke. Skulle det være tilfældet, er det ikke dialogen, der har ødelagt noget, men den har tydeliggjort noget, der på sigt formentlig uundgåelig var ført til et brud. Et brud, der følelsesmæssigt havde været langt mere belastende end det vil være, hvis tingene bliver talt grundigt igennem.

I den situation er det min klare overbevisning, at man er langt bedre klædt på til at skulle håndtere et evt. fremtidigt samarbejde - når man står overfor en skillevej og f.eks har fælles børn.